که من ترجیح می‌دهم آن «یک طرف» نباشم … آخر می‌گویند در هر رابطه یک طرف عاشق‌تر است …؛

لابد حریص‌تر هم٬ فداکارتر هم٬ در دم دست‌یافتنی‌تر هم٬ فردا فراموش‌شدنی‌تر هم!

که مگر به حرف کدام گربه سیاه کدام باران؟! که اصلن اگر به ترجیح‌های من بود٬ حالا این؟!

Advertisements