تاریکی تارکان ترس است؟

ترس بد است و

شب تاریک؟

پس از ستاره‌اش بگیر و ببین

شعر چه خلوت شد

ببین که گوشه‌ای ٬برهنه٬ زیر تیز آفتاب

داشت می‌لرزید

.

تقدیم به تو که باز این روزها شب شده‌ای

Advertisements