تو اگر ایران‌دوست بودی که آن خانه را قبول نمی‌کردی… که از نردبان بلاهت این مردم بالا نمی‌رفتی… که آیا به سرزمین خودت٬ سند خانه‌ی مثلن توماس جفرسون را به نام فلان مورخ و بهمان جفرسون‌شناس؟ به نام این مستغرب و آن آمریکادوست؟!

تو اگر ایران‌دوست بودی که صد رو ترش کرده بودی و نهیبشان زده بودی مگر بروند به رعیس جمحورشان بگویند این مُلک است که دارد می بخشد نه مِلک.

Advertisements