گیرم نروم اصلن٬

جای ماندن که نباشد… ؟

ندیده‌ای مگر من این‌جا

آب روان ناگزیر این جوی و آن جوی… ؟

حالا تو باز می‌گویی بجوی؟!

Advertisements