هنوز یک سال هم نشده است… یک وبلاگ دیگر باز؟! به حضرت آخ٬ داری دقم می‌دهی.

پی‌نوشت: از این جا جُم نمی‌خورم‌ها! فقط دارم به یک دخمه‌ی دیگر متاستاز می‌دهم.

Advertisements