این‌جا نوشتن را ادامه می‌دهم. یک قاب سرد که نه…٬ یخی هم درست کرده‌ام به نام قیلوله تا بعد ببینیم چه پیش می‌آید. لطف می کنید اگر دست به دستش کنید. نشانیش این است:

http://tarsaaaaa.blogspot.com

Advertisements