راه افتادیم

من و تو و

آن همه راه نرفته

و پُلی که با من عبورش نکرده‌ای

حالا

من باید برگردم…

تو باید بیایی…

پل را هم که سیل آمد و از میانه شُست

Advertisements