قرار شد دل شکسته‌ام نذرِ ناشکستن دلِ خاطره بشود. قرار شد بودنم راز نهان باشد و نبودنم آبروداری. قرار شد بوی ناآشنایم مشام از هیچ آشنایی نیازارد. نصیبم از همه لحظه‌های شادمانه باشد شنیدن یک «جایت خالی»؛ خشک و خالی! شده بودم عشقِ پرده‌پوش… پستو… پاورچین… پاورقی… قرارمان این نبود ولی شد… ولی شد که من بشوم جملات ریز و یواشکی نوشته شده ذیل متن پر و پیمان عشق کهنه‌ای معتبر و آبرومند.
Advertisements