نوشته است: «پریود شدم. نگران نباش!»

داستان از چه قرار بود؟ چند وقت پیش ای‌میلی داشتم از یک دوست عزیز مجازی؛ از آنها که دور از وطنند٬ آن سر دنیایند. درد سینه نگرانش کرده بود و تهوع کلافه‌اش. کاشف به عمل آمد که دو هفته‌ای ست برای تنظیم دوره‌های قاعده‌گی شروع کرده است به خوردن قرص‌های ضدبارداری. علائم می‌خورد که به همان قرص‌ها مربوط باشد. قرار شد تا جایی که تحملش را دارد ادامه بدهد و بعد قطعشان کند. قرار شد بی‌خبرم هم نگذارد. قطع کرد و منس نشد و علائمش هم تشدید شد. اصطلاحن به این حالت می‌گویند آمنوره‌ی بعد از قرص*. گفتم احتمالن به‌زودی خونروش آغاز بشود و علائم بروند پی کارشان. قرار شد باز تحمل کند. قرار شد بی‌خبرم هم نگذارد. حالا امروز ای‌میل زده است: «ترسا جان؛ فکر نمی‌کردم هرگز مجبور شوم چنین حرفی به تو بزنم ولی پریود شدم. نگران نباش!»

حالا من هر جور حساب می‌کنم٬ می‌بینم این را نمی‌گفت چه می‌گفت؟ مثلن بگوید: «فلانی؛ پریود شدم. دستت درد نکند!»؟!

*Post-Pill Amenorrhea

Advertisements