موضوع دردآور درباره‌ی جذابیت آن است که تقریبن هرگز به صفات اکتسابی آدمی مربوط نمی‌شود. اگر با من هم‌عقیده باشید که مهمترین عناصر جذابیت هوش و زیبایی و سپس منش و رفتار و موفقیت است٬ متاسفانه باید قبول کنید وراثت به معنای عام آن همواره با سماجت خود را به جذابیت تحمیل می‌کند. تراژدی حقیقی این جا ست که حتی منش و رفتار و موفقیت نیز تابعی از هوش و محیط رشد و خانواده و ثروت پدری و حتی زیبایی ظاهری -یعنی همه‌ی آن چه ما کمترین تاثیر و دخالت را در شاکله‌اشان داریم- است. شکستن این دور باطل تراژیک آن‌قدر طاقت‌فرسا ست که در طبیعت به یک استثنا بدل می‌شود. ادعای هیچ‌یک از ما را که می‌گوییم تلاش و پشتکار سرآمدمان کرده است نباید زیاد جدی گرفت. زیاد هم خود را بابت جذاب نبودن سرزنش نکنید لطفن؛ تقصیر از شما نیست.

این را یادداشتی در نظر بگیرید برای فیلم زیر که این جناب عزیز معرفیش کرد.

Screen 1: Note: The following is a work of fiction. Any resemblance to persons living or dead is purely coincidental

Screen 2: Especially you Jenny Beckman

Screen 3: Bitch

Advertisements