در این‌که آب کرفس هزار و یک خاصیت دارد که می‌کندش کانّه آب حیات شکی نیست. اما ما که دیشب گذرمان افتاده بود به بستنی رضا و این خواص آب کرفس را مرور کردیم نفهمیدیم آن خاصیت وسطی دقیقن چیست. آخر پدر من خوب است یکی روی تابلوی مطبش بنویسد «پر کردن دندان با لاتروز»؟ بعد تو نفهمی لاتروز چیست و چون فقط اسمش به خارجی‌ها می‌ماند٬ بروی دندانت را پر کنی و دو برابر تیغت بزنند؟ خوب است بچه‌ات را بگذاری یک آموزشگاهی که سردرش نوشته‌اند» تدریس لاتروز» و قند در دلت آب شود که پسرت دارد یک چیز خارجی یاد می‌گیرد؟ یا خوب است بروی یک تعمیرگاه اتوموبیل که روی تابلویش نوشته است «دارای مدرک لاتروز از فرانسه» و گولت بزنند و فکر کنی لابد یک چیز بهتری ست این تعمیرگاه و آن آب روغن عوض کردنش؟ یعنی می‌خواهم بدانم خوب است هرکه دستش رسید با اختراع یک اصطلاح روی نادانی من و شما سرمایه‌گذاری کند؟ خوب عزیز من آب کرفس اگر مشتری ندارد٬ ندارد دیگر! لابد ملت از مزه‌اش خوششان نمی‌آید. تازه من یک فیلمی دیدم که ملت فرنگ از کیک تمشک که سگش به کرفس ما می‌ارزد هم خوششان نمی‌آمد. جود لا* نامی هم بود که می‌گفت این نه گناه تمشک است و نه گناه کرفس. ولی به پیغمبر قسم؛ جود لا نیامده بود در دکانش بنویسد کیک تمشک قوای جنسی را دو چندان می‌کند تا مشتری جمع شود. آخر آقای بستنی رضا مسلمان هم اگر نیستی لااقل جود لا باش.

* Jude Law در فیلم My Blueberry Nights

Advertisements