دوست جانمان رزیدنت مهمان است توی یکی از دانشگاه‌های سراسری (دانشگاه آزاد در ایران تخصص پزشکی نمی‌دهد [محض اطلاع عرض شد در واقع]). می‌گوید امسال دانشگاهشان کلن ۳ تا رزیدنت قلب گرفته است؛ اولی سهمیه‌ی زنان٬ دومی سهمیه‌ی مدیران٬ و سومی سهمیه‌ی نخبگان. این سومی البته تحت عنوان «قاری برتر قرآن» به مقام نخبگی مفتخر شده است. گفتم در راستای این‌که می‌گویند عشق را، دل را، قلب را نباید ارزان و به هر پشت چشم نازک کردنی داد؛ باخت؛ فروخت؛ arrestید.

Advertisements