بعد از رای نیاوردن فاطمه آجرلو به عنوان وزیر آموزش و پرورش٬ خبرها حاکی ست امروز محمود احمدی نژاد فاطمه آلیا را به عنوان کاندیدای تصدی وزارت به مجلس معرفی نموده است. احمدی نژاد به عادت مالوف به همه نشان می دهد که معرفی وزیر زن برایش تعارف بردار نیست. به علاوه او همیشه آماده است تا با معرفی یک بدتر [ضربه] شستی به مخالفان نشان دهد. ترسا به جمله مجلسیان هشدار اکید می دهد هرچه زودتر و تا قبل از معرفی یک فاطمه‌ی دیگر به همین ضعیفه رای اعتماد بدهند. ترسا دارد هر شب کابوس فاطمه رجبی را می بیند که چادر به کمر بسته و جارو در دست دارد وسط آموزش و پرورش مملکت نفسکش می طلبد.

 

Advertisements